Få hjælp til barnets trivsel med en dygtig familieplejekonsulent

I Danmark anbringes hvert år flere tusind børn uden for hjemmet. Dette sker som regel efter et skøn fra kommunale instanser, hvor det vurderes, at barnet er bedst tjent med at bo og leve et andet sted. Og mange af disse børn kommer i familiepleje.

Hvad er familiepleje?

Familiepleje er en mulig løsning for børn og unge som af den ene eller den anden grund ikke kan bo hos deres biologiske forældre.

Over halvdelen af alle danske børn som er anbragt er i en form for familiepleje. Det drejer sig som regel om mindre børn samt om børn og unge med lette vanskeligheder og udfordringer.

I Danmark findes der flere forskellige modeller for familiepleje. Der er nemlig varierende behov for pleje og aflastning hvilket helt og holdent kommer ud på barnets udfordringer og familiens individuelle situation. Der findes det som kaldes almindelige plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier.

Plejefamilier anvendes ofte af kommuner i forbindelse med døgn anbringelse og akutte anbringelser samt aflastning i forbindelse med ferier og weekender. Formålet med familiepleje og plejefamilier samt aflastnings familier er at skabe trygge rammer for børn som har brug for ekstra opmærksomhed og omsorg. På den måde vil barnet kunne få mulighed for at skabe de nære og trygge relationer til voksne som er nødvendige for senere hen i livet selv at kunne indgå i stabile relationer.

En kommune kan visitere et barn til anbringelse i en plejefamilie hvis dette skønnes at tjene barnets tarv bedst. Og i denne forbindelse anvendes som regel en dygtig familieplejekonsulent.

Hvad er en familieplejekonsulent?

En familieplejekonsulent er en fagperson hvis speciale område er at hjælpe børn med at finde den helt rigtige plejefamilie. Samtidig skal en familieplejekonsulent fungere som barnets primære kontaktperson og overvåge barnets trivsel i det daglige. Du kan finde din lokale familieplejekonsulent i Kokkedal på loladokkedal.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *